Ekobyarnas Riksorganisation

Project

Location

Geolocation

Affiliated to

Swedish Ecovillage Network

Ekobyarnas Riksorganisation arbetar för att ge ekobyarna i Sverige bättre möjligheter att samarbeta, hitta varandra och nya deltagare.
Nu har ekoboföreningen Njord kommit åter igång, under nytt namn, Ekobyarnas Riksorganisation, med en stark framtidstro i ekobyarnas växande roll i ett samhället som behöver vision. Njord har varit verksam sedan 80-talet med ekoboende frågor men nu gör vi en tydlig fokusering av verksamhet för att vara den svenska grenen av Global Ecovillage Network. Ekobyar i Sverige behöver hitta varandra och utbyta erfarenheter. Vi ekobyar och personer som vill underlätta för fler att leva en mer ekologisk livsstil behöver en gemensam plattform för att diskutera med myndigheter och media, skolan och universitet och för att bättre möta människor som leta efter mer i livet.